Sarrera hau Uxue Franke eta Maider Biritxinagak idatzitakoa da.

Guk supermerkatu-langilei buruzko posterra egitea aukeratu dugu. Gaurkotasun handiko lanbide bat delako eta eginkizun asko eta desberdinak burutu behar dituztelako (multitarea).

Informazioa bilatzeko, lehendabizi, ogibide honen zereginak zertan oinarritzen diren topatu dugu. Gero, ataza hauek sortu ditzaketen patologiak bilatu eta aztertu ditugu. Hasieran, Google-n egin genuen bilaketa orokorra (adibidez, lanbidearen zereginak, ergonomia, prebentzio neurriak…). Ostean, Google Scholar eta PudMed-en  begiratu genuen datu zehatzagoak aurkitzeko asmoz (patologiak, prebalentzia datuak…ikerketak orokorrean).  Nahiz eta lehengo egunetan zailtasunak izan informazioa topatzeko, hurrengo egunetan bilaketa emankorragoa izan zen eta behar genituen datuak lortu genituen.

Bilaketa egin eta gero ikusi dugu supermerkatu-langileen patologien prebalentzia edota datuak ikertu gabeko arloa dela (beste lanbide askotakoa bezala).

Behin aurkitutako informazioa irakurrita, baliagarriena hautatu genuen eta azkenean, iturrien jatorria nahiko murriztuta gelditu zaigu.

Poster honetan bilatzen genituen helburuak hauek izan ziren: alde batetik, langileek posterra ikustean haien burua identifikatzea eta honekin, berain interesa piztea, bestetik,  mezu baikorrak, zuzenak eta  laburrak izatea eta azkenik, pazienteak aholkuak ulertzea, gogoratzea, eta eguneroko bizitzan aplikatzea. Hau guztia lortzeko, “kaleko” hizkuntza erabiltzea erabaki dugu, irakurlearen atxikipena lortzeko.

Supermerkatu-langilea LAP

Bibliografia

Prebalentzia datuak

Leclerc, A., Landre, M. F., Chastang, J. F., Niedhammer, I., & Roquelaure, Y. (2001). Upper-limb disorders in repetitive work. Scandinavian journal of work, environment & health, 268-278.

 Leclerc, A., Chastang, J. F., Niedhammer, I., Landre, M. F., & Roquelaure, Y. (2004). Incidence of shoulder pain in repetitive work. Occupational and Environmental Medicine61(1), 39-44.

Lanaren zereginak, patologiak, hauen kausak eta prebentzioa biltzen dituen gida

Lesiones músculo-esqueléticas de espalda, columna vertebral y extremidades. Su incidencia en la mujer trabajadora. Cajeros/as de supermercados. Guía informativa para el uso de trabajadores/as y delegados/as de prevención (Instituto Canario de Seguridad Laboral).

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd49/lesiones.pdf

Prebentzioa

Estudio de las lesiones musculoesqueleticas en el ámbito laboral de las pimes, Riesgos y medidas preventivas por oficios. Senta Work S.L., Fundacion para la prevención de riesgos laborales, Pimec.

http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Documentos%20clave/estudios%20e%20informes/Varios/TMEoficios.pdf

Epicondilitis. Instituto nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.

http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Informacion%20estructural/TrastornosFrecuentes/extremidades%20superiores/ficheros/Epicondilitis.pdf

DIRECTRICES PARA LA DECISIÓN CLÍNICA EN ENFERMEDADES PROFESIONALES Enfermedades profesionales relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos Síndrome del Túnel Carpiano. Instituto nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Ficheros/Ficha%2011%20Tunel%20del%20carpo%20ENTREGADA%20ORTO+AEEMT+SEMFYC.pdf

PREVENCIÓN DE LESIONES POR MOVIMIENTOS REPETIDOS. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/FichasNotasPracticas/Ficheros/np_efp_28.pdf

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE nº 97 23/04/1997. INSHT Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo

Anuncios